Σχετικά-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ                                                         
         ​Το δικηγορικό γραφείο Κων/νου Χάνου - Νίκης Ροδίτη ξεκίνησε αυτόνομα τη λειτουργία του εν έτει 1998 με έδρα τη Χαλκίδα Ευβοίας, με ενασχόληση στο Αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, συνεχίζοντας το όνομα και την παρουσία του αρχικού ιδρυτού κ. Ιωάννη Χάνου, ο οποίος δημιούργησε το γραφείο εν έτει 1979. Τα στελέχη του γραφείου έχουν πείρα από τη μαχομένη δικηγορία, καθώς και στη διαπραγμάτευση συμβάσεων, εν γένει επιλυτέων θεμάτων κ.ο.κ.