MEDOUSA SURVIVOR            Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ, ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΔΟΥΣΑ - MEDUSA SURVIVOR»  που ιδρύθηκε επίσημα και έχει εγγραφεί στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας είναι ένας φορέας που φιλοδοξεί να συνδράμει παντί τρόπω στην αντιμετώπιση φαινομένων και αρωγή θυμάτων βιασμού, ενδοοικογενειακής βίας, προσβολής της γενετησίας αξιοπρεπείας και εν γένει εμφύλου βίας. Στον ως άνω σύλλογο έχει την τιμή να είναι πρόεδρος η κ. Νίκη Ροδίτη. 

Ο σύλλογος“MEDUSA SURVIVOR” ,έχοντας πλήρες δίκτυο εθελοντών αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βιασμών ενώ διοργανώνει ημερίδες και εκπομπές  με περιεχόμενο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού πάνω στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ παράλληλα αιτείται νομοθετικών παρεμβάσεων πάνω στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος φορέας στην Εύβοια που αναλαμβάνει τις υποχρεωτικές εκ του νόμου διαμεσολαβήσεις στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδος. 
 
Ειδικότερα, οι σκοποί του είναι: 
1)  Η προάσπιση, προαγωγή και προβολή των πάσης φύσεως (υλικών, κοινωνικών, ηθικών και πνευματικών) συμφερόντων, αιτημάτων και δικαιωμάτων των θυμάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και των μελών του ειδικότερα και ο αγώνας για τη βελτίωση των όρων της διαβίωσης και της ποιότητας ζωής τους.
2)   Η νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, τους νόμους, τις διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό δίκαιο, η παρακολούθηση κάθε νομοθετικής εξέλιξης και κρατικής πολιτικής σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο  και η ενημέρωση των μελών του επ’αυτών.
3)   Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την υποβολή προτάσεων, το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και την ενίσχυση των θυμάτων, ειδικότερα των ευπαθών και ειδικών κοινωνικών ομάδων μεταξύ των μελών του, καθώς και η  ανάληψη της πάσης φύσεως διαδικασιών διαμεσολάβησης σε πάσης φύσεως περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, όπως προβλέπεται από τον Νόμο.
4)   Η συνεργασία με το Δίκτυο CSR HELLAS και στο European Corporate Network (ECN) στα πλαίσια της προβολής, προώθησης  και επίλυσης των κάθε είδους ζητημάτων που αφορούν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εν γένει συνεργασία με κάθε ανάλογο φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
5)   Η μελέτη και προβολή του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης της χώρας,  η συγκέντρωση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, η εκπόνηση μελετών και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.
6)   Η ηθική, υλική και κάθε άλλης μορφής συμπαράσταση, βοήθεια και προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και των μελών μας ειδικότερα για την αντιμετώπιση των όποιων σχετικών προβλημάτων τους.
7)   Η αλληλοϋποστήριξη και η ανάπτυξη της αλληλλεγγύης μεταξύ των μελών μας και η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συντροφικότητας και συμπαράστασης.
8) Η ενίσχυση και μέριμνα απόρων, ασθενών και αναξιοπαθούντων μελών μας και μη και η ανάπτυξη φιλανθρωπικής δραστηριότητας προς ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας.
9) Η προστασία του θεσμού της οικογενείας, της  μητρότητας και ειδικότερα της μονογονεϊκής μητέρας.
10)  Η προστασία των παιδιών και των νέων από τους ποικίλους κινδύνους της σημερινής κοινωνίας. 
11)   Η ψυχαγωγία των μελών και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εν γένει  βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του Συλλόγου. 
12) Η οργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η ανάπτυξη και εκπλήρωση πολιτιστικών σκοπών μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.

  


Μέσα πραγματοποίησης των σκοπών 

Η επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών πραγματοποιείται κυρίως με :

Α) Με την επικοινωνία και διαπραγμάτευση με κάθε κρατικό φορέα ή όργανο αρμόδιο για τα ζητήματα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης και την εκπόνηση και εισήγηση σε αυτά μελετών και προτάσεων. 

Β) Με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, forum και δημόσιες συζητήσεις και την προβολή των ζητημάτων που αφορούν τα ζητήματα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. 

Γ) Με την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με αντίστοιχα σωματεία, συλλόγους, την CSR HELLAS και στο European Corporate Network (ECN) και κοινωνικούς φορείς που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο αλλά και με δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Δ) Με την ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη και στις οικογένειές τους για την ικανοποίηση κάθε νόμιμου αιτήματός τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και την μόρφωση και επιμόρφωση αυτών και την οικονομική ενίσχυση τους στο μέτρο των δυνατοτήτων του σωματείου. 

Ε) Με την άσκηση κάθε ηθικού και νομικού (δικαστικού και εξώδικου) μέσου σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και των θεσμών. 

ΣΤ) Με την αναζήτηση μελών και χορηγιών και την αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ή επιχορήγησης προς το σωματείο από οποιονδήποτε φορέα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. υπουργεία, εκκλησίες, μονές, δωρητές, ευεργέτες, ιδρύματα κλπ). 

Ζ) Με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, λαχειοφόρων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Η) Με την έκδοση εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίων, ημερολογίων ή άλλων εντύπων και την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 

Θ) Με τη χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου μέσου (διαμαρτυριών, αγωνιστικών κινητοποιήσεων κλπ) για την ικανοποίηση των διεκδικήσεων, αιτημάτων και συμφερόντων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και των μελών του σωματίου. 

Ι) Με την ίδρυση παραρτημάτων του σωματείου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.