ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ -ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.

 ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ -ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.
      Χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις υποθέσεων ρευματοκλοπής που εισάγονται προς εκδίκαση στα ποινικά και τα αστικά Δικαστήρια. Δυστυχώς ο ΔΕΔΔΗΕ, παρόλο που έχει γίνει ανώνυμη εταιρεία, όπως και οι περισσότερες ΔΕΚΟ, εκμεταλλεύεται στο έπακρο την υπ’αριθμ. 236/2017 απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενεργείας (ΡΑΕ), ΦΕΚ 1871/Β/30-5-2017,Εγχειρίδιο ρευματοκλοπών, σε εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.,η οποία ορίζει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τα περί ρευματοκλοπής, με αποτέλεσμα ο ΔΕΔΔΗΕ να έχει την ευχέρεια ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ να θεωρήσει κάποιον χρήστη παροχής (βλ. άρθρα 08 και 11 της 236/2017 απόφασης της ΡΑΕ) ή τουλάχιστον τον συμβεβλημένο με την ΔΕΗ ή την όποια εταιρεία πάροχο ρευματοκλέπτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ μεταβαίνει σε κάποιο ρολόι συγκεκριμένης παροχής, όπου διαπιστώνει την πλήρη παραβίαση του μετρητή (παραβιασμένες σφραγίδες, παραβιασμένο κάλυμμα μετρητή, αποσύνδεση καλωδίων, παρεμβολή εμποδίου στην ροδέλα μέτρησης, τοποθέτηση μαγνητών κτλ) και, αναλόγως των καταναλώσεων των παρελθόντων ετών και με χρήση συγκεκριμένων τύπων, καταλογίζει ρευματοκλοπή και χρεώνει τα ποσά της καταναλωθείσης υπό του φερομένου ρευματοκλέπτου ενεργείας.

     Σε ορισμένες περιπτώσεις πράγματι πρόκειται περί εξωφθάλμου ρευματοκλοπής, πλην όμως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όχι μόνον δεν υφίσταται καταφανής ρευματοκλοπή, αλλά τουναντίον δημιουργούνται τουλάχιστον αμφιβολίες σχετικά με την τέλεση του εγκλήματος της ρευματοκλοπής (το οποίο διώκεται βάσει του άρθρου 372 ΠΚ για το βασικό έγκλημα της κλοπής, δεδομένου ότι και το ρεύμα θεωρείται πράγμα που υπόκειται σε κλοπή).

     Ειδικότερα στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου, που ισχύει το τεκμήριο της αθωότητος (άρθρο 71 ΚΠΔ) και της αμφιβολίας υπέρ του κατηγορουμένου (άρθρο 178§3 ΚΠΔ) φρονώ ότι δεν είναι δυνατόν σε αμφίβολες περιπτώσεις να καταδικάζονται πολίτες χωρίς πλήρη απόδειξη ενοχής όπως απαιτεί ο Νόμος, ειδικά στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Από την καθημερινή δικαστηριακή πρακτική προκύπτει ότι τα Δικαστήρια σε πολλές ποινικές υποθέσεις καταδικάζουν κατηγορουμένους για ρευματοκλοπή περισσότερο με πιθανολόγηση, παρά με πλήρη απόδειξη ενοχής όπως απαιτείται. Ο ΔΕΔΔΗΕ, προχωρεί σε έλεγχο της παροχής με έναυσμα συνήθως την μείωση της κατανάλωσης και όχι κάποια καταγγελία, οπότε, αφού μονομερώς διαπιστώσει έστω και ελαφρά παραβίαση των μολυβδοσφραγίδων (κατηγορία πιθανολογουμένης ρευματοκλοπής, όπου ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν μεν ευρήματα, ωστόσο αυτά αποτελούν ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις αλλοίωσης της μέτρησης, όπως ενδεικτικά η παραβίαση σφραγίδας του κελύφους του μετρητή, ενέργεια για την οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος διάπραξης της πέραν της επέμβασης στον μετρητή, σε αντίθεση με την κοπή της σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή που πιθανώς δικαιολογείται λόγω επανοπλισμού του μικροαυτόματου διακόπτη, τα οποία ευρήματα ενισχύονται και από δυσεξήγητη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (μείωση της κατανάλωσης). Η παραβίαση σφραγίδας κιβωτίου μετρητή δεν αποτελεί εύρημα ενδεικτικό πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής. Στις περιπτώσεις αυτές, εξετάζεται η μετρητική διάταξη για τυχόν άλλα ίχνη επέμβασης με σκοπό τη ρευματοκλοπή.), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ, ειδοποιεί τον καταναλωτή για τα ευρήματα και τον καλεί να δώσει εξηγήσεις γιατί μειώθηκε η κατανάλωση. Επίσης, τον καλεί να εξετάσει εάν θέλει τον μετρητή με δικό του ηλεκτρολόγο, ο οποίος όμως πρέπει να μεταβεί εκτός έδρας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε κόστος και για τον λόγο αυτόν σε ελάχιστες περιπτώσεις ο πολίτης διορίζει πρακτικά τεχνικό σύμβουλο. Οι πολίτες συνηθέστερα, είτε δεν απαντούν καν στην κλήση για εξηγήσεις, είτε απαντούν, αλλά σχεδόν ποτέ οι εξηγήσεις δεν κρίνονται πειστικές από τον ΔΕΔΔΗΕ, οπότε η υπόθεση παραπέμπεται αρχικά στα ποινικά Δικαστήρια και εν συνεχεία στα αστικά, με άσκηση αγωγής αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας (στην οποία ενίοτε περιλαμβάνεται και αίτημα επιδίκασης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, αίτημα που υποβάλλουν φυσικά μόνον πρόσωπα και κατ’εξαίρεση νομικά, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, όταν πλήττεται η εμπορική φήμη και αξιοπιστία!). Κατά την εκδίκαση της ποινικής υποθέσεως, εμφανίζεται ένας εντεταλμένος μάρτυς του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος συνήθως δεν γνωρίζει τα δεδομένα της φερομένης ρευματοκλοπής (που βρίσκεται ο μετρητής, πως έγινε ο έλεγχος κτλ) και καταθέτει βάσει πινάκων που του έχουν δοθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και αναφέρουν μαθηματικά δεδομένα χαμένων κιλοβατωρών και αξίας αυτών, πάντοτε κατά την μονομερή κρίση του ΔΕΔΔΗΕ! Επειδή λοιπόν η ως άνω απόφαση ΡΑΕ εισάγει ουσιαστικά «τεκμήρια ενοχής» ρευματοκλοπής, αφού ο ΔΕΔΔΗΕ μονομερώς άγει τον πολίτη στα Δικαστήρια, έχοντας διαμορφώσει κατηγορία ρευματοκλοπής, αποτυπωμένης μάλιστα σε ποσό βάσει μαθηματικών τύπων, σε πολλές περιπτώσεις και τα ποινικά Δικαστήρια με συνοπτικές διαδικασίες εφαρμόζουν τα τεκμήρια αυτά, κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητος και της «ψήφου της Αθηνάς», ήτοι της αρχής «εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου», η οποία ορίζει σαφώς ότι και η ελάχιστη αμφιβολία να υπάρχει, τότε ο κατηγορούμενος πρέπει να αθωωθεί, διότι σύμφωνα με την αρχή της ηθικής απόδειξης δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή. Άποψη του γράφοντος είναι ότι δεν είναι δυνατόν, επειδή πράγματι υφίσταται το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, να εφαρμόζονται, ειδικά στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου, τεκμήρια ενοχής του κατηγορουμένου βάσει μονομερών ενεργειών του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος χρεώνει αναδρομικά, σε βάθος ετών, ποσά με προσαυξήσεις και έξοδα!!! Ειδικά σε αμφίβολες περιπτώσεις παραβίασης μετρητών και εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί επαρκώς να εξηγήσει πως π.χ. διαπίστωσε μείωση κατανάλωσης και άλλα πραγματικά περιστατικά που θα μπορούσαν να εδραιώσουν κατηγορία ρευματοκλοπής, το Δικαστήριο, κρίνοντας πάντα κατά συνείδηση  (άρθρο 177 ΚΠΔ) θα πρέπει να οδηγείται σε αθωωτική απόφαση. Τέλος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόδειξη ενοχής  οι παραλειφθείσες ενέργειες των καταναλωτών να δώσουν εξηγήσεις ή να προσκομίζουν στοιχεία στο πλαίσιο της προδικασίας κατ’εφαρμογήν της ανωτέρω αποφάσεως της ΡΑΕ. Το γραφείο μας ήταν στην ευχάριστη θέση προσφάτως να αθωώσει δύο καταναλωτές για φερομένη ρευματοκλοπή 22.000 €.

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.