Νέα του γραφείου μας


Σεπτέμβριος 2022: Με προσωρινή διαταγή επετράπη σε γονέα να γράψει το τέκνο του σε νηπιαγωγείο της περιοχής κατοικίας του, παρόλο που υφίσταται καθεστώς συνεπιμελείας και παρόλο που ο έτερος γονέας κατοικεί σε άλλη πόλη.

Αύγουστος 2022: Με προσωρινή διαταγή επιδικάστηκε η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου στην εντολέα μας, απαγορεύτηκε επικοινωνία τέκνου (πλην τηλεφωνικής επικοινωνίας) με τον πατέρα του λόγω κακοποιητικής συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα επιδικάστηκε και διατροφή υπέρ του τέκνου.

Ιούλιος 2022: Ύστερα από ενέργειες του γραφείου μας βρέθηκε το άτομο που εξεβίαζε ανήλικη με προσωπικά βίντεο (revenge porn) και αναμένεται η παραπομπή του στην Δικαιοσύνη.

Απρίλιος 2022: Τελεσίδικα επιδικάστηκε αποζημίωση κατά τραπέζης υπέρ εντολέως μας για απαίτηση από συναλλαγή πιστωτικής κάρτας που δεν αναγνωρίστηκε από την τράπεζα.

Φεβρουάριος 2022: Εντολέας μας αθωώθηκε για ρευματοκλοπή αξίας 22.000 €.

Ioύλιος 2021: Ευδοκίμησε αίτηση ακύρωσης του γραφείου μας ενώπιον  του Διοικητικού Διοικητικού Εφετείου Πατρών με αντικείμενο την ακύρωση διορισμού συνυποψηφίου επικούρου καθηγητή στο πανεπιστήμιο Πατρών.

Ιούλιος 2021: εξεδόθη προσωρινή διαταγή περί προστασίας προσωπικότητος σε χώρο εργασίας διότι ο ένας συνεταίρος εδέχετο επιθέσεις από την ετέρα συνεταίρο και την πατρική της οικογένεια, οπότε απηγορεύθη η προσέγγιση των μελών της πατρικής οικογενείας στην επιχείρηση και η επικοινωνία των συνεταίρων ειμή μόνον για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Ιούνιος 2021: Ανατροπή συνεπιμέλειας: Το γραφείο μας σε υπόθεση οικογενειακού δικαίου αφήρεσε την συνεπιμέλεια (που είχε δοθεί με συναινετικό διαζύγιο) από τον ένα γονέα και την επεδίκασε εξ ολοκλήρου στον άλλο λόγω πλημμελούς άσκησης της συνεπιμελείας.    

Ιούνιος 2021: Ευδοκίμησε αίτηση ακύρωσης του γραφείου μας ενώπιον του Διοικητικού Διοικητικού Εφετείου Πατρών με αντικείμενο την ακύρωση διορισμού συνυποψηφίου επικούρου καθηγητή στο πανεπιστήμιο Πατρών, εκδοθείσης σχετικώς της υπ'αριθμ. Α34/2021 αποφάσεως του ως άνω Δικαστηρίου.

Ιούνιος 2020: Τράπεζα αναγκάστηκε δικαστικά να καταβάλλει χρήματα σε επιχειρηματία εντολέα του γραφείου μας, τα οποία ηρνείτο να καταβάλλει στο πλαίσιο τραπεζικής συναλλαγής με pos, με την αιτιολογία ότι η συναλλαγή δεν έγινε κανονικά και ενώ την είχε εγκρίνει αρχικά.

Απρίλιος 2020: Εταιρεία επενδύσεων εξωτερικού ύστερα από ενέργειες του γραφείου μας επέστρεψε εξωδίκως το ποσό που είχε επενδυθεί σε αγορά αξίας συναλλάγματος διότι ο πελάτης της δεν είχε ενημερωθεί και κατανοήσει αρκούντως τους όρους συνεργασίας, με αποτέλεσμα να απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της επενδύσεως,ενώ παράλληλα η συμπεριφορά των υπαλλήλων της ήταν απαράδεκτη.
Δεκέμβριος 2019: Ύστερα από άσκηση αγωγής τράπεζα υποχρεώθηκε λόγω πράξης αντικειμένης στα χρηστά ήθη (παρακράτηση ποσού από λογαριασμό πελάτη χωρίς την συναίνεσή του για παλαιά χρέη που δεν υφίσταντο) να καταβάλλει στον εντολέα μας όλο το ποσό της παρακρατήσεως καθώς και χρηματική ικανοποίηση.

Ιούλιος 2018: ο γραφείο μας είχε την χαρά και την ικανοποίηση να επιτύχει σε υπόθεση εξωτερικού, για Θανατηφόρο τροχαίο, επιδίκαση μεγάλου χρηματικού ποσού ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των συγγενών.

Φεβρουάριος 2017: Το γραφείο μας είχε την χαρά και την ικανοποίηση να κλείσει συμβιβαστικά υπόθεση με κέντρο αισθητικής που είχε χρεώσει αχρεωστήτως χρήματα θεραπειών σε εντολέα μας, οπότε επεστράφη σχεδόν εξ ολοκλήρου το ποσό που είχε χρεωθεί.

Δεκέμβριος 2016: Το γραφείο μας είχε την χαρά και την ικανοποίηση να κλείσει συμβιβαστικά υπόθεση μονομερούς συμψηφισμού εκ μέρους τραπέζης, που είχε λάβει χώρα με μη νομίμους όρους, οπότε επεστράφη εξωδίκως όλο το ποσό που είχε παρακρατηθεί στον εντολέα μας, και μάλιστα νομιμότοκα.

Οκτώβριος 2016: Το γραφείο μας πέτυχε την επιδίκαση επιμελείας ανηλίκου τέκνου οκτώ ετών στον πατέρα του, διότι αποδείξαμε ότι είναι καταλληλότερος για την άσκησή της από την μητέρα, η οποία επίσης διεκδικούσε την επιμέλεια.

Ιανουάριος 2016: Το γραφείο μας πέτυχε την απόρριψη αγωγής αναστροφής πωλήσεως ακινήτου λόγω μη τήρησης ειδικής συμφωνίας κατ'εφαρμογήν του άρθρου 281 ΑΚ περί καταχρήσεως δικαιώματος.

Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας: Γίνεται δεκτή έφεσή μας κατά πρωτοδίκου αποφάσεως που απέρριψε διεκδικητική αγωγή ακινήτου λόγω χρησικτησίας και πλέον έγινε δεκτή η διεκδικητική αγωγή, απορριφθείσης της ενστάσεως ιδίας κυριότητος λόγω χρησικτησίας.

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων: Επιδίκαση επιμελείας ανηλίκου τέκνου τεσσάρων ετών στον πατέρα του, διότι αποδείξαμε ότι είναι καταλληλότερος για την άσκησή της από την μητέρα, η οποία επίσης διεκδικούσε την επιμέλεια